Poszerzenie zdolności produkcyjnych o kolejne 50 000 kokonów

Poszerzenie zdolności produkcyjnych o kolejne 50 000 kokonów.