Technika hodowli

Istnieją trzy sposoby rozpoczęcia hodowli ślimaków:
1. Reproduktory – potrzebne są pomieszczenia do reprodukcji
oraz inkubacji, zapewniające stałą temperaturę oraz wilgotność.

Reproduktornia

2. Kokony jaj – wymagane jest pomieszczenie do inkubacji.

inkubacja

inkubacja (2)
3. Oseski – tunel foliowy (miesiące marzec – maj) lub zagroda hodowlana (od drugiej połowy maja).

oseski (2)CAM00293